żwir

Wzmacnianie gruntów sposobami mechanicznymi

Najprostszym i jednocześnie najtańszym sposobem wzmacniania gruntów jest ich mechaniczne zagęszczanie. W czasie gęstnienia cząsteczki szkieletu gruntowego zbliżają się do siebie, co w konsekwencji powoduje, iż pewna ilość powietrza jak też wody zostaje usunięta z malejącej objętości porów. Proces ten prowadzi do zwiększenia nośności a także wodoodporności gruntu a także do minimalizowania jego podatności na włoskowe podciąganie wody.

walec

Podobne wzmacnianie podłoża daje najlepsze efekty w podłożach ścisłych, w których obserwuje się widoczny wzrost wytrzymałości. Gorsze efekty daje z kolei w podłożach sypkich. W celu zapewnienia żądanych cech wytrzymałościowych oraz ze względów ekonomicznych należy dobrać bardzo starannie sprzęt zagęszczający. Więcej na www.spoiwex.plia podłoży gruntowych wykorzystuje się maszyny o działaniu: ubijającym (na przykład płyty wolnospadowe, skoczki), ugniatającym (dla przykładu cylindry okołkowane), wibrującym (np. płyty, walce wibrujące). Do podłoży ścisłych zaleca się używanie ciężkich cylindrów o działaniu statycznym. Wałowanie powinno odbywać się przy wilgoci gruntu zbliżonej do optymalnej, kolejnymi warstwami. Grubość ich zależna jest od rodzaju gruntu a także typu oraz masy walca. Najłatwiej zagęszcza się grunty gliniasto – piaszczyste, najtrudniej gliniaste. Jeżeli chodzi o zagęszczanie gruntu sypkiego dobre efekty przynosi stosowanie cylindrów wibracyjnych. Wałowanie trzeba prowadzić z jednakowym nasileniem na całej nawierzchni. Czytaj też .

Zagęszczany grunt powinien mieć wilgotność optymalną. Kiedy jest zbyt suchy to musimy go nawilżyć, a jeśli zbyt przesiąknięty wodą – odczekać aby wysechł. Zagęszczenie gruntu sypkiego oraz mających uziarnienie drobne i równoziarniste nie powinno być prowadzone, ponieważ nie przynosi pożądanych rezultatów z powodu słabego wzajemnego blokowania ziarenek.

Zagęszczanie podłoża określa się 2 parametrami: współczynnikiem uszczelnienia (dla podłoży sypkich: piasek, żwir, itp.) i ciężarem objętościowym podłoża na sucho.
Stabilizacja gruntu za pomocą walców (wejdź tutaj). Do najbardziej rozpowszechnionych maszyn wejdź tutajcych należą cylindry. W zależności od typu napędu walce można podzielić na: przyczepne i samojezdne. Pod względem ciężaru walce dzielimy na: lekkie, przeciętne, ciężkie i bardzo ciężkie.