budynek energooszczędny Libeskind Villa

Przepisy i certyfikaty energetyczne – rozwiązania dla środowiska w Twoim domu

Świadectwo energetyczne jest weryfikacją jakości użytkowej i rynkowej budowli bądź mieszkania. To zaświadczenie, które może wystawić wyłącznie profesjonalista. Określa zapotrzebowanie energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z eksploatacją budynku bądź lokalu. W skład zapotrzebowania na energię wlicza się: ogrzewanie, ciepłą wodę, wentylację i klimatyzację.

Regulacją z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy prawo budowlane (czytaj: Nowelizacja ustawy Prawo budowlane – 15 październik 2009 r) (Dziennik Ustaw nr. 191 z dnia 18 października 2007 r. poz. 1373) wprowadzono w Polsce system świadectw energetycznych dla budynków o różnym zastosowaniu, a także ich elementów. Ustawa wdraża przepisy dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Regulacja jest elementem polityki energetycznej UE. Ma ona na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię, działa na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego (na rzecz ochrony środowiska działają również nowoczesne instalacje elektryczne).

Nowe regulacje zwróciły uwagę na nadmierne spożytkowanie energii i jej źródeł. Metodyka oszczędzania energii, oraz globalne dążenie do rozwoju zrównoważonego przekładają się na hierarchiczną organizację tego typu działań.

Autor: UBM

Najniższym szczeblem działań jest osoba prywatna (wynajmujący, posiadacz, inwestor). Koszt eksploatacji determinuje komfort użytkowania obiektu. Stanowi o nim m.in.: sposób wykorzystania energii, kubatura zabudowań, rodzaj materiałów z których został wykonany, rodzaj potrzebnej energii, rodzaj ogrzewania, jakość izolacji przegród i mnogość innych czynników determinujących wzrost zapotrzebowania na energię .

Świadectwo energetyki dla nieruchomości składa się z czterech stron.

Nakłaniamy Cię do zajrzenia do kolejnego artykułu na zbliżony temat – tam wyszukasz ekstra treści. Więc idź do serwisu oczyszczacz powietrza i ciesz się tym.

Termin ważności dokumentu, nie przekracza 10 lat. Na końcu certyfikatu zawarte są zalecenia w zakresie możliwości obniżenia zapotrzebowania energetycznego. To najistotniejszy element dokumentu zawierający zalecenia umożliwiające ograniczenie zapotrzebowania na energię wykorzystywaną do eksploatacji budynku. Sprawia to, że budynek ma wyższą wartość rynkową, przy tym jest proekologiczny i niedrogi w użytkowaniu.

Źródło: http://iq-building.com.pl/