spiwa drogowe i zagęszczanie gruntu

Pomiary gruntów i obiektów budowlanych

Od paru lat obserwujemy widoczny rozkwit budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego.

Takim projektom inwestycyjnym mogą jednak utrudniać powstanie oddziaływania, które mogą być zgubne w skutkach. Jednym z takich oddziaływań jest wpływ drgań mechanicznych na budynki i ludzi w nich przebywających.Architekci i inżynierowie budowlani są świadomi potencjalnych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa wynikających z drgań sejsmicznych. Z tego względu, należy przeprowadzić badania, które pokażą nam, czy na danym terenie mają miejsce drgania sejsmiczne. Profesjonalny zespół osób, dysponujący nowoczesną, specjalistyczną aparaturą do zadań rzeczywistych oraz bogatym zapleczem laboratoryjnym zapewni „stabilny grunt” (i dosłownie i w przenośni) powstającej inwestycji już w początkowym jej etapie.

przebudowa budynku
Autor: Public domain: Use these pix for any purpose
Źródło: http://www.flickr.com

Zebrane informacje przyczyniają się do:określenia wpływu drgań przenoszonych przez grunt na konstrukcję budynku, mostu, drogi itp., określenia działania drgań na konstrukcje budynków powstałych w wyniku prac budowlanych, działalności górniczej, określenia wartości drgań sejsmicznych na terenach przeznaczonych pod inwestycje, określenia wpływu drgań na precyzyjne maszyny i przyrządy mieszczące się w budynku (np. mikroskopy elektronowe, urządzenia pomiarowe, medyczne precyzyjne obrabiarki i inne, dla których określone są szczególne warunki dopuszczalnych drgań podłoża), w celu określenia wpływu drgań urządzeń zainstalowanych w budynku (sprężarek, pras, urządzeń przemysłowych emitujących drgania itp.) na konstrukcję budynku i na inne urządzenia znajdujące się w okolicy, pomiary mogą być również wykonane na planowanym miejscu inwestycji w celu określenia wpływu potencjalnych źródeł drgań sejsmicznych na projektowany budynek – dróg, linii kolejowych i tramwajowych, pobliskich zakładów przemysłowych czy kopalni.

Firma przeprowadzi również obliczenia numeryczne Metodą Elementu Skończonego (tzw. obliczenia MES). Dzięki temu rozwiązaniu możemy przewidzieć zachowanie się konstrukcji pod działaniem obciążeń, oszacować przemieszczenia i naprężenia. To w dniu dzisiejszym jedna z powszechnie stosowanych metod prowadzenia w mechanice komputerowej (CAE), która gwarantuje szybkie i precyzyjne osiągnięcie wyników, których uzyskanie w sposób analityczny byłoby szczególnie trudne lub wręcz niemożliwe.