rozbiórka

Jak odpowiednio przeprowadzić prace rozbiórkowe, żeby nie szkodziły zdrowiu?

Z pracami rozbiórkowymi oraz demontażem wiąże się mnóstwo przeróżnych zagrożeń wynikających ze sposobu ich wykonania oraz umiejscowienia. Dlatego teren, na którym mają być robione powinien być odgrodzony oraz odpowiednio oznakowany tablicami ostrzegającymi. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie specjalnej dokumentacji projektowej. Najczęściej prowadzone są ręcznie przez zwalanie oraz wyburzanie i przez demontaż.

rozbiórka budynku
Autor: stephen jones
Źródło: http://www.flickr.com
Do głównych niebezpieczeństw pojawiających się w czasie prac rozbiórkowych należy uszkodzenie rąk, nóg, czy głowy. Często pojawiają się przypadki podrażnienia błon śluzowych. Jednak do najbardziej zagrażających życiu zalicza się upadki z wysokości. Toteż trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby roboty rozbiórkowe były jak najbardziej bezpieczne. Przed ich rozpoczęciem koniecznie trzeba odciąć od danego budynku instalację gazową, cieplną, wodociągową, kanalizacyjną oraz w głównej mierze elektryczną (zobacz tutaj). Robotnicy dokonujący demontaż muszą być zapoznani z programem prac rozbiórkowych oraz poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej przeprowadzenia.

Wszelkie prace muszą być robione we właściwej kolejności, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego osunięcia czy zawalenia się innych elementów konstrukcji obiektu. Na każdym miejscu rozbiórki powinien znajdować się dziennik robót uwzględniający oznakowanie obiektu, datę wydania pozwolenia na dokonanie prac rozbiórkowych, odpowiednie ekspertyzy, opis środków zabezpieczających wykonanie rozbiórki. http://mega-pol.com/9,8,sprzedaz_kruszywa.html

Oczywiście nie można prowadzić prac rozbiórkowych, gdy zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji budynku poprzez podmuchy wiatru. Takich robót nie można dokonywać przy szybkości wiatru powyżej 10 m/sek. Bezwzględnie zakazane jest przebywanie kogokolwiek na niższych piętrach w trakcie prac rozbiórkowych . W czasie usuwania niepotrzebnego gruzu z rozbieranego budynku trzeba używać pochyłe zsuwnice lub zsypowe rynny. Zabronione jest gromadzenie gruzu na balkonach, stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach nieruchomości. Nie wolno także Zwalać ścian bądź innych części obiektu poprzez podkopywanie i podcinanie. Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych niezbędne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.