Czy spadkobierca musi przyjąć spadek i co on może w takim spadku dostać?

Jest to ogół praw oraz obowiązków majątkowych osoby zmarłej, które przechodzą na spadkobierców w chwili śmierci spadkodawcy.
Jako spadek możemy zaliczyć wszystkie prawa oraz obowiązki majątkowe osoby zmarłej oprócz jego praw oraz obowiązków, które posiadają charakter niemajątkowy.

wrocław

Autor: michimaya
Źródło: http://www.flickr.com
Mogłyby to być przykładowo nazwisko, pseudonim czy wizerunek. Te prawa to także niemajątkowe prawa familijne, które wynikają z małżeństwa albo pokrewieństwa. Zaliczają się także do nich prawa i obowiązki wynikające z dziedziny prawa karnego lub finansowego. Są to także uprawnienia, które z momentem śmierci spadkodawcy przechodzą na wytyczone osoby bez względu na to, czy są one spadkobiercami. Do spadku zaliczają się nie tylko uprawnienia majątkowe, lecz także majątkowe obowiązki spadkodawcy, czyli mogłyby to być przykładowo długi spadkowe, które spadkobiercy mają przymus zapłacić. Spadek otwiera się w chwili śmierci spadkodawcy. W momencie gdy otwierany jest spadek, spadkobierca nabywa ten spadek to oznacza, że wstępuje w przynależne do spadku uprawnienia i obowiązki. Spadkobiercą nie może być fizyczna osoba, która jest uznana za zmarłą, gdy otwierany jest spadek. Wyjątkiem jest tutaj dziecko poczęte pod warunkiem, że przyjdzie ono na świat żywe. Spadkobiercą nie mogłaby być osoba prawna, która w momencie otwarcia spadku nie istnieje.

Budynek mieszkalny

Autor: Mikey
Źródło: http://www.flickr.com
Spadkobierca posiada prawo spadek uznać, ale także posiada prawo go odrzucić.

Czy w kontekście omawianej tematyki masz więcej pytań? (https://www.energopiast.pl/budownictwo-przemyslowe) Jeśli tak, kliknij ten link – to nie może za żadne skarby umknąć Twojej uwadze!

Przyjęcie spadku może nastąpić bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Jest to wtedy przyjęcie proste lub z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Jest to wtedy przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku złożone być może w trakcie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tym, że jest spadkobiercą.

Zazwyczaj jest to data, kiedy spadkobierca otrzymał informację o śmierci spadkodawcy. Zaistnienie braku oświadczenia spadkobiercy w wyznaczonym czasie, jest równoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.