grunt

Co należy zrobić zanim zacznie się budowę nowego domu

Każdy budynek będzie tak mocny jak jego podłoże. Aby móc zbudować fundament musimy wpierw zbadać grunt. Informacje, jakie uzyskamy po zbadaniu podłoża umożliwią nam wyznaczenie obciążeń, co z kolei jest podstawą do należytego zaprojektowania fundamentów domu. Jednakże zdarzają się grunty, jakie są mało ścisłe bądź słabe

.

grunt
Autor: Dimitris Siskopoulos
Źródło: http://www.flickr.com

Pobudowanie domu na podobnym terenie możliwe jest po uprzednim wzmocnieniu gruntu.

Masz ochotę zdobyć świeże informacje na określony wątek? To obejrzyj witrynę (https://rolety123.pl/zaluzje-aluminiowe-warszawa/), z pewnością da Ci mnóstwo pozytywnych wrażeń oraz na długi czas pozostanie w Twojej głowie.

Zależnie od rozmiarów budowli jak też obciążeń, jakie wywrze na podłoże, stosuje się różne sposoby wzmocnień.

Prostym sposobem na wzmacnianie gruntów piaskowych pod niewielkimi i lekkimi budowlami jest moczenie podłoża niedużą ilością wody oraz ubijanie go ubijakami automatycznymi bądź ręcznymi. Jeżeli nośność podłoża jest zbyt mała, zaś wynika ona z wilgotności gruntu, to możemy zagęścić go żwirem bitymi warstwami. Zagęszczanie gruntu tą metodą wymaga zrealizowania hermetycznych ścian dookoła zagęszczonego obrębu. Więcej na .

Słabe grunty miałkie można zagęścić iniekcjami z cementu (można użyć również inne spoiwa budowlane – szczegółowe informacje). Do tego celu wbija się na właściwą głębokość w podłoże (więcej o nawierzchnie parkowe wypróbuj nawierzchnie parkowe) stalowe rury, do jakich kanałami z gumy wlewa się pod znacznym ciśnieniem płynną zaprawę cementową. Zaprawa ta zapełnia obszary międzycząsteczkowe w podłożu, wzmacniając jego szczelność a także odporność. W analogiczny sposób wzmacnia się grunty metodami chemicznymi, wprowadzając do gruntu związki zawierające szkło wodne bądź polimery.

zagęszczanie gruntu
Autor: Tomasz Lewicki
Źródło: http://www.flickr.com

Wzmacnianie gruntów metodą Jet Grounting (źródło artykułu). Strategia ta polega na mieszaniu gruntu z zaczynem stabilizującym wtłaczanym strumieniowo pod wysokim ciśnieniem (200 bar). Można w ten sposób wzmacniać wszelakiego typu grunty: organiczne, torfy, luźne piachy o różnej ziarnistości a także podatne podłoża ścisłe. Zastępuje pale. W pierwszym etapie wzmacniania, drągiem wielkości 88,9 mm, drąży się podłoże do głębokości zaplanowanej w projekcie. W trakcie drążenia stosuje się płuczkę wodną bądź bentonitową. Ciecz wtłaczana pod ciśnieniem o wiele ułatwia drążenie. Po uzyskaniu wymaganej głębokości rozpoczyna się strumieniowe tłoczenie zaczynu przez dysze umiejscowione w spodniej części żerdzi. W trakcie iniekcji grunt zostaje rozdrabniany oraz wymieszany z zaczynem.